Komandaqurma çalışmaları

Qiymətləndirin
3
Kitab haqqında
Şərhlər

Mövzu

Pol Tizzardın bu kitabında təqdim edilmiş praktiki və asanlıqla tətbiq olunan komandaqurma çalışmalarının məqsədi vahid, yüksək motivasiyalı və məhsuldar komandaların yaradılmasından ibarətdir. Bu çalışmalar rəhbərlərin komanda toplantıları və təlimatlandırma yığıncaqlarında, o cümlədən təlimçilərin komandaqurma seminarlarında istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu interaktiv və effektiv nəticə verən çalışmalar “İdarəetmə kitabları” seriyasından bir sıra başqa vəsaitlərin, həmçinin yaradıcı təlim materiallarının müəllifi olan Pol Tizzard tərəfindən şəxsən işlənib hazırlanmışdır.

Təfərrüatlar

Müəllif
Nəşr tarixi
2006
Səhifə sayı
130
Kateqoriya
Tərcüməçi
Könül Nəsibova
Redaktor
Günel Nəzərova
Dizayner
Tariyel Kərimov
Site by One Studio