Satış və marketinq kitabları

Marketinq nədir və nə üçün vacibdir? Satış və marketinqin fərqi nədən ibarətdir?  Marketinq araşdırması nədir? Uğurlu marketinq nə deməkdir?

Müştərilərlə münasibətlərin idarə edilməsi, müştəri ehtiyaclarının öyrənilməsi

Müştərilərlə münasibətlərin idarə edilməsi; müştəri ehtiyaclarının öyrənilməsi; müştərilərə xidmət; müştərilərlə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi; özəl və dövlət sektorunda marketinqin planlaşdırılması; bazar araşdırması, bazar araşdırması metodları, bazar strategiyası; bazarın təhlili; seqment və seqmentasiya; “SWOT” təhlili; “Dörd P”; düzgün marketinq kampaniyası; marketinq qarışığı; brendinq; mövqeləşmə; satışın təşkili və stimullaşdırılması; reklam və məlumatlandırma; ünsiyyət kanallarının düzgün seçimi; yazılı və şifahi nitq bacarıqları; effektiv satışın təşkili; uğurlu satış üsulları; birbaşa və dolayı satışlar; satış kampaniyasının planlaşdırılması ilə bağlı bilmədiyiniz məsələlər və ya çətinliklərinizmi var? “Satış və marketinq” kateqoriytasındakı pulsuz elektron vəsaitləri gözdən keçirin.

Danışıqların aparılması və razılaşma; təsiretmə qabiliyyəti

Eyni zamanda danışıqların aparılması və razılaşma; təsiretmə qabiliyyəti; təsiretmə tərzləri; fərqli şəxslərlə dil tapmaq qabiliyyəti; qarşılıqlı anlaşma; qarşılıqlı etimad; ilkin təəssüratın vacibliyi; uğurlu əlaqələrin yaradılması; biznes tərəfdaşlığının qurulması; vacib müştərilərlə əlaqələr – münasibətlərin idarə edilməsi və möhkəmləndirilməsi, qərarlara təsir gücünün artırılması və fürsətlərdən optimal istifadə və s. haqqında elektron kitabları “Pocketbook.az” portalının məhz bu kateqoriyasında Azərbaycan dilində onlayn oxumaq mümkündür.

Site by One Studio