Təlim kitabları

Hansı təlim metodları mövcuddur? Təlim planı necə hazırlanmalıdır? Özəl sektorda və dövlət sektorunda təlim prosesi necə təşkil edilir? Əsl təlimçi necə olmalıdır?

Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi; təkmilləşmə ehtiyaclarının müəyyən edilməsi

Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi; təkmilləşmə ehtiyaclarının müəyyən edilməsi; bilik və təcrübələrin ötürülməsi; müzakirələrin təşkili və istiqamətləndirilməsi; komandaqurma çalışmaları və komanda məşğələləri; fərdi və strateji məqsədlərə nail olmağın yolları; auditoriyanı necə idarə etməli; auditoriyanı ruhlandırmağın və inandırmağın yolları; təlim toplantıları, interaktiv təlim seminarları və vebinarların keçirilmə qaydaları ilə bağlı bir çox incəlikləri, üsul və metodları  “Təlim” kateqoriyasındakı e-kitablardan öyrənəcəksiniz.

Təlim toplantılarının idarə olunması, effektiv təqdimat qaydaları

Bununla yanaşı, təlim toplantılarının “çətin iştirakçıları” və onların idarə olunması;  effektiv təqdimat və təqdimetmə qaydaları; yazılı və şifahi nitq bacarıqları, həmçinin bədən dilindən düzgün istifadə; təlim məşğələlərini necə başlamalı və necə bitirməli; fasilitasiya nədir; iş yerində təlim necə təşkil edilir; “buzqırma” və “buzqırma çalışmaları” nə deməkdir və s. kimi suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, portalımızın bu kateqoriyasındakı biznes haqqında pulsuz e-vəsaitləri Azərbaycan dilində “online” oxuya bilərsiniz.

Site by One Studio