Qərarların qəbul edilməsi

Qiymətləndirin
5
Kitab haqqında
Şərhlər

Mövzu

“Qərarların qəbul edilməsi” kitabı ehtiyaclara və real problemlərə yönəlmiş, riskləri azaldan və dəyər qatan düzgün seçimlər etməyin yollarını izah edir. Kitab qərarlarla bağlı – qərarın əsas komponentlərinin başa düşülməsindən başlamış, metodologiyalar və praktiki nümunələr də daxil olmaqla, qərarların qəbul edilməsi mexanizminə qədər – bilməli olduğunuz hər şeyi əhatə edir. Eyni zamanda, qərarın fərdi şəkildə qəbul edilməsi ilə komanda daxilində yekdillik əldə etməyin arasındakı fərqlər araşdırılır. Riskləri təhlil edə, mümkün nəticələri müəyyənləşdirə, əsaslandırılmış qərarları qəbul edə bilməyiniz üçün lazımi metodlar izah edilir. Oxuculardan biri kitabla bağlı belə bir fikir bildirmişdir: “Təsadüflərlə deyil, ağılla idarə etməyin yollarını göstərən praqmatik yanaşma irəli sürülür”.

Təfərrüatlar

Müəllif
Nəşr tarixi
2017
Səhifə sayı
112
Kateqoriya
Tərcüməçi
Günay Rəhimova
Redaktor
Könül Nəsibova, Günel Nəzərova
Dizayner
Tariyel Kərimov
Site by One Studio