Öyrənmə prosesi

Qiymətləndirin
4
Kitab haqqında
Şərhlər

Mövzu

Toni Byuzen kitabın ön sözündə belə yazır: “Öyrənmə prosesi” bu maraqlı sahәyә düşünülmüş vә intellektual sәviyyәdә giriş edәrәk öyrәnmәyin düzgün istiqamәtdә öyrәnilmәsinә – sizi hәdsiz dәrәcәdә mәmnun qoyacaq sәyahәtә start verir”. Kitab öyrənmə prosesinin məsuliyyətini hər bir öyrənənin öz üzərinə götürməsini təşviq edir və bu prosesi maneəsiz başa vurmaq üçün beyin gücündən düzgün istifadə yollarının izahını verir. Bu kitabdan ilkin material qismində hər hansı öyrənmə prosesinə hazırlaşmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Əsl “pocketbook” tərzində aydın və anlaşıqlı şəkildə tərtib edilmiş vəsait bir-birini tamamlayan ardıcıl fəsillərlə bu mövzulara aydınlıq gətirir: beyin gücü, öyrənmə nəzəriyyəsi, planlaşdırma və gerçəkləşdirmə, zəka növləri və öyrənmə metodları.

Təfərrüatlar

Müəllif
Nəşr tarixi
2005
Səhifə sayı
125
Kateqoriya
Tərcüməçi
Günay Rəhimova
Redaktor
Könül Nəsibova, Svetlana Quliyeva
Dizayner
Tariyel Kərimov
Site by One Studio