Büdcələrin idarə edilməsi

Qiymətləndirin
4
Kitab haqqında
Şərhlər

Mövzu

Müəssisənin mənfəətliliyini iki yolla nəzarətdə saxlamaq olar: büdcəni düzgün tərtib etməklə və daxili xərcləri bilib-başa düşməklə. Bu zəruri məsələləri tam şəkildə anlamadan effektiv strateji qərarlar qəbul edə bilməzsiniz. “Büdcələrin idarə edilməsi” kitabı büdcəyə nəzarətin bu iki metodu arasındakı əlaqəni və onların bir-birini necə dəstəklədiyini izah edir, gəlir və kapital büdcələri arasındakı fərqi, düzgün təcrübə üzrə nəyin düzgün, nəyin səhv olduğunu, o cümlədən məhsulun maya dəyərinin hesablanmasının əhəmiyyətini və ən yaxşı metodlarını araşdırır.

Təfərrüatlar

Müəllif
Nəşr tarixi
1995
Səhifə sayı
113
Kateqoriya
Tərcüməçi
Günel Məmmədova
Redaktor
Könül Nəsibova
Dizayner
Tariyel Kərimov
Site by One Studio