360 dərəcə əks-əlaqə

Qiymətləndirin
0
Kitab haqqında
Şərhlər

Mövzu

Müəllif Toni Pikok hesab edir ki, 360 dərəcə əks-əlaqə hər kəsin öz iş yerində əldə edə biləcəyi ən effektiv təcrübələrdən biridir. Bu kitab əks-əlaqənin şəxsi inkişaf, özünüdərketmə, istedadın müəyyən edilməsi üçün necə istifadə oluna və daha xətti təşkilati strukturlarda onun komanda üzvləri haqqında daha dolğun təsəvvürün formalaşdırılmasında rəhbərliyə necə kömək edə biləcəyini öyrədir. Burada əsas diqqət insanların davranışı, məşğul olduqları əmək fəaliyyətləri və dəyişikliyi təşviq etmək üçün rəylərin necə təmin edilməsinə yönəlir. Kitab əks-əlaqə ilə bağlı yarana biləcək hər hansı problemdən və etirazların aradan qaldırılmasından başlayaraq müəssisədaxili sistemin işlənib-hazırlanması, onun müsbət və mənfi cəhətlərinədək bütün prosesi mərhələ-mərhələ oxucuya izah edir. Məxfiliyin təmin olunması, eləcə də inkişaf planlarının paylaşılma yolları addım-addım sadə bir formatda açıqlanır.

Təfərrüatlar

Müəllif
Nəşr tarixi
2007
Səhifə sayı
127
Kateqoriya
Tərcüməçi
Günay Rəhimova
Redaktor
Könül Nəsibova, Svetlana Quliyeva
Dizayner
Tariyel Kərimov
Site by One Studio