Təsir və mövcudluq

Qiymətləndirin
5
Kitab haqqında
Şərhlər

Mövzu

Kitab, bir lider kimi, mövcudluğunuzu yaratmaq və şəxsi təsirinizi artırmaq üçün güclü tərəflərinizi müəyyənləşdirməyin və onlardan istifadə etməyin, həmçinin əlaqələr yaratmağın və sosial mediada mövcudluğu genişləndirməyin yollarını izah edir. “Təsir və mövcudluq” kitabı oxuculara düzgün və adekvat şəxsi mövcudluğa nail olmağın, liderlik bacarıqlarını inkişaf etdirməyin, komandalar daxilində motivasiyanı və əzmkarlığı artıracaq ab-havanı yaratmağın, o cümlədən çətin situasiyaları idarə etməyin qaydalarını göstərir. Bu kitabın yeni nəşrində əhatə olunan mövzular bunlardır: özünüdərk (oxucuya öz təsirini qiymətləndirmək imkanı verən anket), vizualizasiya, brend imicinin yaradılması, qamət, jestlər, göz təması, emosional nəzarət, geyim tərzi, qarşılıqlı anlaşma və harmoniyanın yaradılması, çətin şəraitlərdə müvafiq davranış qaydaları və fərqli situasiyalarda təsir yaratmağın yolları (məs., toplantılar, müsahibələr, təqdimatlar, təkbətək görüşlər və s.).

Təfərrüatlar

Müəllif
Nəşr tarixi
2020
Səhifə sayı
112
Kateqoriya
Tərcüməçi
Günay Rəhimova
Redaktor
Könül Nəsibova, Günel Nəzərova
Dizayner
Tariyel Kərimov
Site by One Studio