Yaradıcı idarəçilər

Qiymətləndirin
5
Kitab haqqında
Şərhlər

Mövzu

İdarəetmə sənətinin bilicisi hesab edilən Piter Drukerin fikrinə əsasən, “innovasiyaya yer verməyən müəssisənin geridə qalması və tənəzzülü labüddür”. “Yaradıcı idarəçilər” kitabı yaradıcı ideyalar formalaşdırmağınıza kömək edəcək alət, üsul və tətikləyicilərlə zəngindir. Çox maraqlı adları olan istifadəyə hazır 10 metodla tanış olacaqsınız: “Nyaka”, “Merlin”, “Eureka” (“Evrika”) və “Brainfaxing” (faksla beyin fırtınası). Müəllif hər bir metodu təsvir edərkən onun mahiyyətini, necə tətbiq edildiyini və tətbiqi üçün hansı materialların lazım olduğunu izah edir. Bundan əlavə, kitabda innovasiyadan faydalana biləcək müxtəlif sahələr əhatə olunur (məs.: məhsulun işlənib hazırlanması, müştəri xidməti, səmərəlilik) və yeni, yaradıcı ideyaları “satmağın” yolları araşdırılır. Bir-birindən fərqli çalışmalar, testlər və viktorinalar sizin marağınızı cəlb edəcək və nə dərəcədə yaradıcı idarəçi olduğunuzu öyrənməyə yardımçı olacaq.

Təfərrüatlar

Müəllif
Nəşr tarixi
1998
Səhifə sayı
113
Kateqoriya
Tərcüməçi
Günay Rəhimova
Redaktor
Könül Nəsibova, Günel Nəzərova
Dizayner
Tariyel Kərimov
Site by One Studio