Performans söhbətləri

Qiymətləndirin
5
Kitab haqqında
Şərhlər

Mövzu

İllik performans qiymətləndirmələri getdikcə öz əhəmiyyətini itirir və hazırkı araşdırmaların nəticələrinə əsasən, qeyri-effektiv nəticələrə malikdir. Performansı qiymətləndirməyin daha yaxşı yolu komanda üzvləri ilə müntəzəm şəkildə söhbətlər aparmaqdan ibarətdir. Bu söhbətlər zamanı əsas diqqət gələcək planlara və məqsədlərə yönəlir, bu və ya digər məsələ, yaxud problemlə bağlı rəy və fikirlər isə yerindəcə və vaxtında bildirildiyinə görə nəticəyə effektiv təsir göstərir. “Performans söhbətləri” kitabında müəlliflər “C L E F T” mnemonik alətindən istifadə edərək belə söhbətlər üçün əlverişli proses və quruluş təklif edir: söhbətlər (“Conversations”), liderlik (“Leadership”), gözləntilər (“Expectations”), gələcəyə yönəlmək (“Future focus”) və müntəzəmlik (“Timely”). Bundan əlavə, kitabda rəhbərlərə (menecerlərə) lazım olacaq bacarıqlar və məqsədlərin müəyyən edilməsi üzrə əhatəli fəsillərə yer verilir. Hələ də illik qiymətləndirmə sisteminə bağlı qalmış müəssisələrə hər iki metodu necə inteqrə edəcəkləri ilə bağlı faydalı məsləhət və təkliflər irəli sürülür

Təfərrüatlar

Müəllif
Nəşr tarixi
2019
Səhifə sayı
110
Kateqoriya
Tərcüməçi
Könül Nəsibova
Redaktor
Günel Nəzərova
Dizayner
Tariyel Kərimov

Oxşar kitablar

Site by One Studio