Əks-əlaqə

Qiymətləndirin
5
Kitab haqqında
Şərhlər

Mövzu

Təkmilləşməyə kömək məqsədilə kouçinq və əks-əlaqə əskikliyi ən çox irəli sürülən işdənçıxma səbəbləri arasında üçüncü yeri tutur. Müasir dövrdə sosial şəbəkələşmə və ani mesajlaşmanın getdikcə daha da populyarlaşması, sosial ünsiyyətin əhəmiyyətinin artması performans üzrə əks-əlaqəyə olan ehtiyacı daha da artırır. Əks-əlaqə peşəkar inkişaf və təkmilləşmənin ayrılmaz hissəsini təşkil edir: bacarıqların inkişaf etdirilməsi, bilik və özünəinamın artırılması və arzuolunan davranışların gücləndirilməsinə kömək edir. Əks-əlaqə “sual işarələri”ni aradan qaldırır və beləcə, narahatlığa son qoyur; insanlara daha “böyük mənzərə”ni görməyə imkan verir; müəssisənin məqsədlərinə və ehtiyaclarına uyğun şəkildə performansa yol açır. Mayk Pezetin “Əks-əlaqə” kitabı rəhbərləri (və təlimçiləri) işçi heyətini idarə etmək, inkişaf etdirmək və onların motivasiyasını yüsəltmək üçün qeyri-rəsmi, rəsmi və məhsuldar rəylərdən istifadə etməyə həvəsləndirir. Həmçinin rəyləri formalaşdırmağın və çatdırmağın, o cümlədən bu rəyləri qarşı tərəfin qəbul etməsi üçün mövcud situasiyanın (istər aşkar, istərsə də gizli) dinamikasına uyğunlaşmağın yollarını izah edir.

Təfərrüatlar

Müəllif
Nəşr tarixi
2010
Səhifə sayı
127
Kateqoriya
Tərcüməçi
Günay Rəhimova
Redaktor
Könül Nəsibova, Svetlana Quliyeva
Dizayner
Tariyel Kərimov
Site by One Studio